Tjenester – Mindfulness-Baseret Rusmiddelbehandling

Tjenester Alfa Mind

Hos Alfa tilbyder vi række effektive og videnskabeligt dokumenterede metoder.

Metoderne – kombineret med erfaring i praksis i døgnbehandling for afhængighed af rusmidler, viser tydelige tegn på hvor effektive behandlingsmetoderne i virkeligheden er.

Ligeledes oplever vi meget positive tilkendegivelser fra klienterne som benytter metoderne i praksis og i deres vej ud af afhængigheden.

Tjenester Alfa Mind
Mindful Yoga

Recovery Yoga

På Alfa har vi skabt Recovery Yoga, som er bevægelse med bevidst opmærksomhed på krop og åndedræt.

Recovery Yoga er blid vinyasa yoga med fokus på spændings-frigørende bevægelser af led og bindevæv.

Der inviteres til bevægelse hvor krop og åndedræt følges ad – Recovery Yoga er genforening og dialog med kroppen.

Mindfulness temaer som at være i nuet, at acceptere, at være med og rumme, er naturlige temaer i Recovery Yoga.

Mindful meditation

Meditation

I mindfulness meditation på Alfa trænes der i at være med krop, åndedræt, tanker, følelser og livsomstændigheder med åbenhed og accept, uden at blive opslugt ellere frastødt.

Mindfulness meditation er en almen menneskelig proces, hvor der trænes i at opbygge en større fleksibilitet i sindet over for følelser, tanker og udfordrende situationer i livet.

Meditation fremmer mental sundhed og forebygger stress.

MINDFUL HVERDAG

Hverdags Træning

På Alfa formidler vi, at en hverdagspraksis kan fremme mental sundhed og forebygge stress og tilbagefald til afhængighed.

En hverdagspraksis vil øge kropslig velvære og fremme kontakten til egne behov og værdier i livet.

Alfas borgere har mulighed for at opbygge en praksis under deres behandling og få hjælp til at foresætte denne efter endt behandling.

Praksis efter endt behandling er en blanding af yoga, kropsscanning og mindfulness meditation og der er “vælg selv” mellem aktiviteterne på daglig basis.

Dokumenterede effekter af de mindfulness-baserede aktiviteter

Forskning i USA (MBRP og MBSR) understøtter nedenstående effekter af at træne mindfulness-opmærksomheden på krop, sind og åndedræt.

Recovery Yoga

Ro i nervesystemet

Fleksibilitet i bindevævet

Øget fokus på åndedrættet

Genforening med kroppen

Accept af smerter og ubehag

Bedre søvn

Øget velvære i kroppen.

Meditation

Kontakten til øjeblikket

Frigørelse fra fortid og fremtid

Accept af det som foregår

Øget selvforståelse og omsorg

Større fleksibilitet over for følelser, tanker og smerter

Større fleksibilitet over for omstændigheder i livet.

Hverdags-træning

Stabilitet og ro i hverdagen

Øget nærvær i livet

Kontakten til egne værdier

Forebyggelse af stress

Forebyggelse af tilbagerfald

Øget fleksibilitet over for trang

Øget fleksibilitet over for ubehag.