Mindfulness-Baseret Rusmiddelbehandling (MBR)

Alfa Mind rusmiddelbehandling MBR

Mindfulness-Baseret Rusmiddelbehandling(MBR) er inspiration til dig som har udfordringer med eller arbejder med afhængighed.

MBR er udviklet i dansk døgnbehandling og læner sig op ad seneste forskning som viser at mindfulness-træning styrker mental sundhed og forebygger tilbagefald til stress og afhængighed.

MBR består af Mindful Yoga, Mindfulness-meditation og vejledning i personlig mindfulness-praksis.

Du kan finde inspiration til egentræning og undervisning på denne hjemmeside.

Alfa Mind rusmiddelbehandling MBR
MBR Mindful Yoga

Mindful Yoga

Mindfulness er forankret i kroppen.

At skabe en kontakt til kroppen, skaber en kontakt til nuet.

At træne øget kropslig erkendelse, at kunne rumme og acceptere vores kroppe på godt og ondt, gør det nemmere for os at møde os selv på samme måde på det psykiske plan.

MBR Mindful meditation

Mindfullness Meditation

Meditation og opmærksomhed på din krop og dit åndedræt, lærer dig at være tilstede i nuet, til trods for tanker og følelser som kan tage din opmærksomhed og bringe dig til fortid eller fremtid.

Meditations-træning styrker din mental sundhed og selvomsorg.

MBR Mindful hverdag

Mindful hverdag

At træne din opmærksomhed på dit åndedræt, din krop og dit sind på daglig basis, kan give både fysiske og psykiske fordele.

I døgnbehandlingen oplever vi at beboerne får en bedre søvn, øget koncentration og mindre uro samt færre symptomer ved PTSD, ADD, ADHD og angst.

Krop, sind og åndedræt

Krop, sind og åndedræt fungerer i et samspil, som vi endnu ikke helt kender omfanget af.

Dog ved vi, fra forskning, at træning af bevidst opmærksomhed på krop, sind og åndedræt kan forebygge stress og tilbagefald til afhængighed.

Mindful Yoga

Ro i nervesystemet

Fleksibilitet i bindevævet

Øget fokus på åndedrættet

Genforening med kroppen

Accept af smerter og ubehag

Bedre søvn

Øget velvære i kroppen.

Mindfullness Meditation

Kontakten til øjeblikket

Frigørelse fra fortid og fremtid

Accept af det som foregår

Øget selvforståelse og omsorg

Større fleksibilitet over for følelser, tanker og smerter

Større fleksibilitet over for omstændigheder i livet.

Mindful Hverdag

Stabilitet og ro i hverdagen

Øget nærvær i livet

Kontakten til egne værdier

Forebyggelse af stress

Forebyggelse af tilbagerfald

Øget fleksibilitet over for trang

Øget fleksibilitet over for ubehag.

Udtalelser fra MBR deltagere

Mandlig beboer på 72 år

“Selv om man er 72 år, så er det en dejlig fornemmelse, efter bare en måned med yoga, at mærke den store forskel, både fysisk og psykisk.

Så bare kom i gang, både unge og gamle!”

36 årig kvindelig beboer

”Jeg føler at mindfulnessopmærksomheden kryber ind under min hud på det ubevidste plan og spreder sig til resten af min behandling og mit liv generelt.

Jeg føler at det jeg opdager og mærker i mindfulnessrummet, forplanter sig ud til de andre rum i behandlingen, til min psykolog og behandler”

Alfa-Fredensborg – skaber af MBR

Alfa-Fredensborg skaber af MBR

Døgninsitutionen Alfa Fredensborg er et tilbud til mennesker som vil frigøre sig fra afhængighed. På Alfa har vi skabt MBR, Mindfulness-baseret Rusmiddelbehandling som er et supplerende og understøttende behandlings-komponent til den øvrige behandling på Alfa.

MBR er Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse.

Formålet er at sænke beboernes stressniveau og træne deres opmærksomheds-sans.

Alfa bruger videnskabeligt dokumenterede metoder til dette formål, et amerikansk behandlings -og undervisningsprogram, Mindfulness-Based Relapse Prevention(MBRP).

Deltagere i dette forskningsprogram oplevede markant mindre stof -og drikketrang, færre depressive symptomer, forbedret følelseshåndtering og større egenomsorg og selvbestemmelse end kontrolgruppen.

Alfa-Fredensborg skaber af MBR