Om Alfa Mind – Døgnbehandling, Mindfulness som begreb og MBR(P)

Om Alfa Mind

Alfa anerkender menneskets potentiale til at være ressourcefulde, kreative og naturlige.

Alfa Mind behandlingskoncept er indrettet så borgeren opnår denne indsigt mens de er indskrevet.

På Alfa findes der mange faggrupper; Socialrådgivere, sygeplejersker, psykologer, psykoterapeuter, pædagoger, behandlingsassistenter, psykiatere, Danish Addiction Counselore, sundhedsvejleder, yogalærer, mindfulness-instruktør samt et fantastisk service og teknik team.

Denne palette af faglighed er Alfas styrke og harmonerer med vores holistiske syn på Sundhed og Recovery. Vi ved på Alfa, at håndtering af afhængighed, kræver en helhedsorienteret indsats omkring borgeren.

Om Alfa Mind

Mindfulness, en almenmenneskelig proces

Mindfulness betyder at være bevidst opmærksom i øjeblikket uden at vurdere og dømme det som man møder i sit sind og sin krop.

At træne en fleksibilitet over for tanker, følelser og omstændigheder i livet kan styrke mental sundhed.

Mindfulness er en almenmenneskelig proces mod større frihed, fleksibilitet og selvbestemmelse i eget sind og liv.

MBR Mindfullness og tanker

Mindfulness og tanker

At abstrahere fra tanker

MBR Mindfullness og fravaer

Mindfulness og Fravær

At træde ud af autopiloten
MBR Mindfullness og foelelser

Mindfulness og følelser

At kunne rumme følelser
MBR Mindfullness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen

At forebygge stress
Jon Kabat-Zinn, førende mindfulness forsker i USA har skabt MBSR, Mindfulness-Based Stress reduktion, som er et 8 ugers manualiseret program til at forbedre mental sundhed og nedsætte symptomer på stress, angst, depression og smerter.

De gavnlige effekter underbygges af hjerneforskning. På Århus Universitet forsker man i MBSR effekt på depression, diabetes og børn og unges trivsel og mentale sundhed.

Mindfulness, med et afhængigheds-specifikt fokus

Alfa har skabt Mindfulness-Baseret Rusmiddelbehandling fordi forskning viser, at mindfulness-baseret undervisning virker tilbagefaldsforebyggende på mennesker med afhængighed.

Borgernes opmærksomhed styrkes generelt og de bliver mere fleksible over for tanker, følelser og omstændigheder i livet generelt. Borgeren lærer at navigere i højrisikosituationer og akut opstået følelsesmæssigt stress.

Om Alfa Mind

Mindfulness og tanker

At være opmærksom på triggere og tilbagefaldstanke

Om Alfa Mind

Mindfulness og Fravær

At mærke nuet og frigøre sig fra fortid og fremtid

Om Alfa Mind

Mindfulness og følelser

At kunne rumme udfordrende følelser

Om Alfa Mind

Mindfulness i hverdagen

At udvikle en vedvarende stress-forebyggende livsstil

G. Alan Marlat og Sarah Bowen og andre førende amerikanske forskere inden for afhængighed og tilbagefald skabte, sammen med Jon Kabat-Zinn, MBRP, Mindfulness-Based Relapse Prevention, som er et 8 ugers manualiseret program til at forebygge tilbagefald hos afhængige mennesker.

Deltagere i dette forskningsprogram oplevede markant mindre stof -og drikketrang, færre depressive symptomer, forbedret følelseshåndtering og større egenomsorg og selvbestemmelse end kontrolgruppen.

MBR – Mindfulness-Baseret Rusmiddelbehandling er Alfa Fredensborgs bud på at integrere forskningen bag MBSR/MBRP i dansk døgnbehandling

MBR består af behandlingsaktiviteterne: Recovery Yoga, Mindfulness-meditation og vejledning i personlig mindfulness-praksis/MBRP-Gruppe